Het concept Repair Café

Wat is een Repair Café?

Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp aanwezig zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag. Eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren neemt een drankje aan de bar of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

In Heerhugowaard repareren we met name elektrische apparaten, waaronder naaimachines en textiel, waaronder kleding. Daarbij verlenen we assistentie bij evenementen op gebied van duurzaamheid en organiseren we activiteiten die gerelateerd zijn aan het Repair Café. Denk hierbij aan naailessen en trainingen voor reparateurs van locatie Heerhugowaard en cafés in de omgeving.

In de bibliotheek van het gemeentehuis in Heerhugowaard ligt het accent op kinderen. Hier vragen we hun langs te komen met kapot speelgoed of fiets om die, samen met de reparateurs, te repareren.

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Wie heeft het concept Repair Café bedacht?

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die we met zijn allen produceren.
Zij heeft de Stichting Repair Café opgericht in maart 2010. De Stichting is gevestigd in Amsterdam.

Wanneer en waar werd het allereerste Repair Café gehouden?

Het eerste Repair Café werd gehouden in oktober 2009 in Amsterdam-West. Martine Postma organiseerde dit – in eerste instantie eenmalige – evenement in samenwerking met stadsdeel West.

Hoe is het na die eerste keer verder gegaan?

Het allereerste Repair Café was zo’n succes dat Martine Postma er vervolgens mee door is gegaan. In 2010 organiseerde zij in Amsterdam, op verschillende locaties, in totaal 10 Repair Café-bijeenkomsten. Die trokken steeds meer belangstelling van mensen in het hele land en van de media. In mei 2010 heeft Martine daarom een project bedacht om het Repair Café in heel Nederland voet aan de grond te geven. Voor dit project heeft zij financiering gevonden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij de Stichting DOEN. Het project is op 1 januari 2011 van start gegaan.

Wat zijn de doelstellingen van het Repair Café?

De Stichting Repair Café stelt zich ten doel om

  1.  reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving
  2.  reparatiekennis in buurten te behouden en te verspreiden
  3.  de sociale cohesie in buurten te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.

De reparaties in het Repair Café zijn gratis en zijn geen valse concurrentie.

De reparaties in het Repair Café zijn gratis. Is dat geen valse concurrentie voor professionele reparateurs zoals het naaiatelier en de fietsenmaker?

De mensen die Repair Cafés bezoeken zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte bedlampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is dan een nieuw product. Door deze mensen in het Repair Café te helpen in ruil voor een vrijwillige bijdrage voorkomen we dat ze iets nieuws moeten kopen. Daarmee beconcurreren we niet de professionele reparateur maar eerder de fabrikant die wil dat je je oude spullen weggooit en nieuwe koopt.

Verder leren bezoekers in het Repair Café dat spullen veel vaker en veel makkelijker gerepareerd kunnen worden dan zij misschien denken. Daardoor neemt de kans dat zij in het vervolg toch ook eens naar een professionele reparateur zullen gaan eerder toe dan af.

Ten slotte: vroeger repareerde iedereen thuis zelf van alles en tegelijkertijd had je allerlei professionele reparateurs. Het idee dat zelf repareren concurrentie is voor de professionele reparateur is dus niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs het moeilijk hebben en steeds meer verdwijnen ligt elders in ons economische systeem. Bijvoorbeeld in het feit dat de belasting op grondstoffen heel laag is en die op arbeid heel hoog. Dát zou moeten veranderen!

Meer informatie over het Repair Café, hun landelijke  en internationale activiteiten, ga naar

repaircafe.org

Advertentie